Η εξασφάλιση επάρκειας νερού και κατά συνέπεια, η συνεχής ροή νερού στα δίκτυα  της πόλης, είναι κύριο μέλημα της Επιχείρησης στον τομέα της ύδρευσης.

Από ιδρύσεως της Δ.Ε.Υ.Α.Η., έγιναν σημαντικά βήματα προς τον τομέα αυτό. Η Επιχείρηση ,  προχώρησε και επεκτάθηκε με επιτυχία σε νέα υδροφόρα πεδία , όπως , της Τυλίσου , Κέρης , Γωνιανού Φαραγγιού, Αγίου Μύρωνα, Κρουσώνα , Βασιλειών και  Δαφνών.

Τα τελευταία χρόνια, μετά από συντονισμένες και συνεχείς προσπάθειες, εντοπίστηκαν κατά μήκος των ανατολικών των ανατολικών υπωρειών του Ψηλορείτη, αξιόλογα υδροφόρα πεδία, από τα οποία η Δ.Ε.Υ.Α.Η. έχει αποκομίσει σημαντικές ποσότητες νερού καλής ποιότητας.

Μετά από έρευνα και ολοκλήρωση μελετών και εγκρίσεων, η ΔΕΥΑΗ δρομολόγησε τα έργα αξιοποίησης γεωτρήσεων από την περιοχή Δαφνών και από άλλες περιοχές

Η ΔΕΥΑΗ παράλληλα έχει προχωρήσει σε Διαδημοτικές συνεργασίες με τους όμορους Δήμους (Γαζίου, Τυλίσσου κλπ) για τη δρομολόγηση συνεργασιών αξιοποίησης των υφάλμυρων νερών με τεχνολογία αφαλάτωσης (αντίστροφης ώσμωσης) για την κάλυψη άμεσων και μεσοπρόθεσμων υδροδοτικών αναγκών.   Ήδη έχουν προχωρήσει προκαταρκτικές μελέτες, όπως είναι αυτή της υδρομαστευτικής στοάς της Κέρης , προκειμένου να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο ,προς το παρόν δυνατό τρόπο , τα νερά του Αλμυρού. ( Κάθε έναKm στοάς θα δίνει 2.000 μ3 νερού ανά ώρα). 

Παράλληλα, έχουν μελετηθεί και λύσεις όπως η αξιοποίηση των γλυκών νερών της πηγής Αλμυρού (ορισμένες μέρες κατά τη χειμερινή περίοδο), συγχρόνως με τον έμμεσο ή άμεσο εμπλουτισμό άλλων υδροφόρων πεδίων της Δ.Ε.Υ.Α.Η., καθώς και η κατασκευή μικρού ταμιευτήρα 6-8 εκατομμυρίων μ3 νερού, ο οποίος θα συλλέγει τα γλυκά χειμερινά νερά της πηγής, που θα χρησιμοποιούνται σε περιόδους αιχμής.

Ήδη από το φετινό καλοκαίρι εξασφαλίστηκαν , 8.000 μ3 νερού ημερησίως , ώστε να καλυφθούν κατά το μέγιστο δυνατό οι υδροδοτικές ανάγκες των περιοχών ευθύνης της ΔΕΥΑΗ.

Επίσης , από φέτος η Δημοτική Επιχείρηση , έχει τη δυνατότητα με βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς νερού , να καλύπτει τις υδροδοτικές ανάγκες , στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η διανομή του νερού