Εξόφληση Λογαριασμών

Οι λογαριασμοί ύδρευσης – αποχέτευσης, εκτός των ταμείων της Επιχείρησης, μπορούν επίσης να εξοφλούνται (ΠΡΙΝ KAI META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ) σε όλα τα καταστήματα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (με επιβάρυνση 0.30 € ανά λογαριασμό) καθώς και στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (με επιβάρυνση 1.20 € ανά λογαριασμό).

Εκπρόθεσμη εξόφληση λογαριασμών

Φροντίστε να πληρώνετε το λογαριασμό σας στην καθορισμένη ημερομηνία, για να αποφύγετε τους τόκους υπερημερίας, τη διακοπή νερού και τα σχετικά τέλη επανασύνδεσης.

Ιδιοκτητες Ακινήτων

Συνιστάται στους ιδιοκτήτες ακινήτων , να φροντίζουν ώστε οι ενοικιαστές τους να εξοφλούν πριν αποχωρήσουν από το ακίνητο τυχόν οφειλόμενους λογαριασμούς νερου. Και τούτο διότι, βάση του Κανονισμού Ύδρευσης τα χρέη βαρ’υνουν το ακίνητο και υπεύθυνος για την πληρωμή τους είναι ο ιδιοκτήτης.

Φρεάτιο Υδρομετρητή

Φροντίστε το φρεάτιο του υδρομετρητή σας να είναι σε καλή κατάσταση, να μην είναι σκεπασμένο με χώματα – οικοδομικά υλικά, ώστε ιο υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Η να μπορεί να καταγράφει τις ενδείξεις του. Υπεύθυνος για τη συντήρηση του φρεατίου ύδρευσης είναι ο ιδιοκτήτης(Κανονισμός Ύδρευσης).