Για μια νέα Σύνδεση με τα δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης ο Δημότης πρέπει να προσκομίσει:

  • Θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου, για υδροδότηση.
  • Εάν υπάρχει τοποθετημένος και άλλος υδρομετρητής στο ακίνητο, αντίγραφο λογαριασμού που εκδίδεται για τον υδρομετρητή αυτόν.
  • Η Υπηρεσία χορηγεί αντίγραφο αίτησης, την οποία συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης.

Μετά την κατάθεση των ανβωτέρω διακιολογητικών, ακολουθεί αυτοψία εκ μέρους της Υπηρεσίας, ο Δημότης πληρώνει τα τέλη σύνδεσης, την τοποθέτηση του υδρομετρητή και το σχετικό κόστος διακλάδωσης και στη συνέχεια πραγματοποιείται από την Υπηρεσία η σύνδεση του ακινήτου με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.