Για μια νέα Σύνδεση με τα δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης ο Δημότης πρέπει να προσκομίσει:

  • Θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου, για υδροδότηση, σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια την τακτοποίηση αυθαιρέτου η βεβαίωση από την πολεοδομία ότι είναι κτίσμα πριν του 1955
  • Κτηματολογικό φύλλο
  • Αντίγραφο συμβολαίου ακινήτου
  • ΑΦΜ ιδιοκτήτη
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι ιδιοκτήτες υπεύθυνη ιδιοκτητών επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής ότι επιθυμούν να υδροδοτηθεί το ακίνητο τους
  • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν έρθει ο ιδιοκτήτης να κάνει την αίτηση
  • Εάν υπάρχει τοποθετημένος και άλλος υδρομετρητής στο ακίνητο, αντίγραφο λογαριασμού που εκδίδεται για τον υδρομετρητή αυτόν.

Μετά την κατάθεση των ανβωτέρω διακιολογητικών, ακολουθεί αυτοψία εκ μέρους της Υπηρεσίας, ο Δημότης πληρώνει τα τέλη σύνδεσης, την τοποθέτηση του υδρομετρητή και το σχετικό κόστος διακλάδωσης και στη συνέχεια πραγματοποιείται από την Υπηρεσία η σύνδεση του ακινήτου με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.