Απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Η επανασύνδεση υδρομέτρου γίνεται με αίτηση και επιβαρύνεται με το κόστος επανασύνδεσης υδρομέτρου.