Το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί το σπουδαιότερο διακύβευμα για τη σωτηρία του πλανήτη.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) έχει την ευθύνη να παρέχει στους δημότες την ποσότητα του νερού που χρειάζονται για τις ανάγκες τους, με υψηλή ποιότητα και καθαρότητα. Παράλληλα με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, μέσω του σύγχρονου βιολογικού καθαρισμού, προστατεύει το περιβάλλον και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Η ΔΕΥΑΗ είναι η επιχείρηση όλων των δημοτών, είναι η δική σας επιχείρηση, με κοινωνική ευαισθησία, με 140 υπαλλήλους που εργάζονται με υπευθυνότητα προκειμένου να φέρουν σε πέρας ένα δύσκολο και απαιτητικό έργο.
Μέσα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες προσπαθεί να ανταποκρίνεται στο έργο που έχει αναλάβει, με στόχο όσον το δυνατόν συντομότερα να υπάρχει 24ωρη ροή νερού σε όλο το δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου. Τούτο θα επιτευχθεί με την ολοκλήρωση και λειτουργία του φράγματος Αποσελέμη και την αξιοποίηση νέων μεθόδων και τεχνικών.
Ο βιολογικός καθαρισμός και οι εργασίες αναβάθμισης και επέκτασης, που έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης, άλλαξαν την εικόνα του Ηρακλείου. Το παραλιακό μέτωπο είναι πλέον καθαρό, και η θάλασσα δεν είναι μολυσμένη σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις. Παράλληλα με την τριτοβάθμια επεξεργασία παρέχεται νερό για άρδευση σε αγροτικές περιοχές του Δήμου.
Το κόστος όλων αυτών των υπηρεσιών για την ΔΕΥΑΗ είναι υψηλό. Παρ’ όλα αυτά η ΔΕΥΑΗ τα τελευταία έτη δεν έχει αυξήσει τα τιμολόγιά της.
Πρέπει λοιπόν να προστατεύσετε και να βοηθήσετε τη δική σας επιχείρηση.
Να μην γίνεται άσκοπη και παράλογη κατανάλωση του νερού, να πληρώνονται οι λογαριασμοί και να προσέχετε τα απόβλητα που ρίχνετε στην αποχέτευση.
Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς η οικονομική κρίση. Η ΔΕΥΑΗ έχει προγράμματα ρύθμισης των οφειλών τα οποία μπορείτε να εκμεταλλευτείτε, όπως έχουν κάνει αρκετοί δημότες.
Η δημοτική αρχή έχει στις προτεραιότητές της την παροχή του νερού που χρειάζονται οι δημότες στην υψηλότερη ποιότητα, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.