Χαιρετισμός
Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Το νερό αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φυσικό πόρο για την  κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και την επιβίωση κάθε χώρας. Η προσεκτική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η ισορροπημένη κατανομή του νερού, είναι ζητήματα ζωτικής σημασίας. Ιδιαίτερα στον τόπο μας που όλα δείχνουν ότι θα υπάρξουν μακρές περίοδοι λειψυδρίας, η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων αποκτά μεγαλύτερη αξία.

Η νέα δημοτική αρχή αντιμετωπίζει το θέμα της αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, θεωρώντας ότι το πρόβλημα του νερού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μεμονωμένα και αποσπασματικά μέτρα, αλλά μέσα από ένα οργανωμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο. Σύνθημά μας είναι «Νερό σε όλους» ακόμα και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά του Δήμου Ηρακλείου.  Η πολιτική μας για την ενίσχυση του υδάτινου ισοζυγίου, εστιάζεται στην ορθολογική αξιοποίηση όλων των δυνατών πηγών νερού με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και με συνέργειες σε διαδημοτικό επίπεδο. Κυρίαρχος στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος προτάσσοντας τις αρχές της ανταποδοτικότητας  και της αειφόρου ανάπτυξης.

Καλή πλοήγηση στις ιστοσελίδες μας

Νίκος Φακουρέλης

 Πρόεδρος ΔΕΥΑΗ