Η εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης μπορεί να γίνει και στα Ελληνικά Ταχυδρομεία με επιβάρυνση 1,20 € ανά λογαριασμό.