Πλέον μπορείτε να πληρώνετε και τους λογαριασμούς τους νερού σε επιλεγμένα super market: