Εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης (ΠΡΙΝ  ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ) σε όλα τα καταστήματα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας με επιβάρυνση 0,30 € ανά λογαριασμό και σε όλα τα καταστήματα τραπεζών που είναι συμβεβλημένα με το διατραπεζικο πρόγραμμα ΔΙΑΣ.

Πληρωμές γίνονται επίσης και μέσω web banking.