Το τμήμα Η/Μ εξοπλισμού που απαρτίζεται συνολικά από 8 άτομα έχει την ευθύνη για την εγκατάσταση, την συντήρηση , την επισκευή και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, των συστημάτων αυτοματισμού και τον εξοπλισμό τηλεχειρισμού – τηλεποπτείας των γεωτρήσεων – δεξαμενών και αντλιοστασίων Ύδρευσης – Άρδευσης .

Η Υπηρεσία διαθέτει 26 υποσταθμούς μέσης τάσης (Μ.Τ)

για τη λειτουργία των γεωτρήσεων και αντλιοστασίων και δύο (2) υποσταθμούς στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού.

Το τμήμα Η/Μ έχει επίσης την ευθύνη για την επισκευή και συντήρηση όλων των αντλιοστασίων και δεξαμενών νερού .

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα αντλιοστάσια όπως :

  • Αγ. Γιάννη
  • Αγ. Αικατερίνης
  • Βιομηχανικής περιοχής
  • Μαλίων
  • Δαφνών . Κτλ.