Υπεύθυνο για τη:

 • Λειτουργία και συντήρηση του αποχετευτικού συστήματος.
 • Το αποχετευτικό σύστημα αποτελείται από:
  • Το δίκτυο των αγωγών συλλογής ακαθάρτων (λυμάτων) και ομβρίων υδάτων.
  • Τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ακαθάρτων υδάτων (βιολογικοί καθαρισμοί).
  • Τους αγωγούς διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Εργασίες τμήματος Βιολογικού-Αποχέτευσης

 • Γραφείο Κεντρικού Βιολογικού -Μικρών Βιολογικών
  • Λειτουργία και συντήρηση Κεντρικού Βιολογικού Καθαρισμού
   • παραλαβή και επεξεργασία 32-33.000 κυβικών λυμάτων ανά ημέρα
   • παραλαβή και επεξεργασία 200-500 κυβικών βοθρολυμάτων ανά ημέρα
   • παραγωγή, μεταφορά και εναπόθεση στο ΧΥΤΑ 12.000 τόνων αφυδατωμένης λυματολάσπης
  • Λειτουργία και συντήρηση Μικρών Βιολογικών Καθαρισμών
   • Προφήτη Ηλία πρώτο χαλικόφιλτρο (Βόρειο)
   • Προφήτη Ηλία δεύτερο χαλικόφιλτρο (Νότιο)
   • Σταυρακίων-Βουτών χαλικόφιλτρο
   • Βουτών σηπτική δεξαμενή
   • Δαφνών χαλικόφιλτρο
   • Δαφνών σηπτική δεξαμενή
   • Σκαλανίου χαλικόφιλτρο
   • Σκαλανίου σηπτική δεξαμενή
   • Βασιλιών μικρό χαλικόφιλτρο
   • Βασιλιών μεγάλο χαλικόφιλτρο
   • Αι-Βλάση χαλικόφιλτρο
   • Καλλιθέας, σηπτική δεξαμενή
   • Αγίου Μύρωνα-Πυργού (υδροβιότοπος)
   • Αυγενικής-Βενεράτου-Κερασίων (σηπτική δεξαμενή)
   •  Αυγενικής-Βενεράτου-Κερασίων (χαλικόφιλτρο)
   •  Πενταμοδίου-Πετροκέφαλου (χαλικόφιλτρο)
   • Πάνω Ασιτών (ευθύνη λειτουργίας 10 χρόνια από τον ανάδοχο)
  • Λειτουργία και συντήρηση έργου ΕΟΧ (παραγωγή νερού άρδευσης)
  • Λειτουργία και συντήρηση Επέκτασης Κεντρικού Βιολογικού Καθαρισμο
 • Γραφείο Αποχέτευσης-Αντλιοστασίων λυμάτων
  • Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύου Ακαθάρτων
   • 500 χιλιόμετρα δικτύου
   • 10.000 φρεάτια
  • Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύου Ομβρίων
   • 100 χιλιόμετρα δικτύου
   • 8.000 εσχάρες
  • Λειτουργία και Συντήρηση αγωγού επεξεργασμένων λυμάτων
   • 4 χιλιόμετρα επί ξηράς
   • 1 χιλιόμετρο εντός θαλάσσης
  • Λειτουργία και Συντήρηση Αντλιοστασίων λυμάτων
   • –Α1: Αγιος Δημήτριος βόρειο
   • –Α2: Αγιος Δημήτριος νότιο
   • –Α3: Θεατρικός Σταθμός
   • –Α4: Μποδοσάκειο
   • –Α5: Τάλως
   • –Α6: ΕΦΕΤ (Τσουδή)
   • –Α7: Τζάμπο
   • –Α8: Παγκρήτιο Στάδιο
   • –Α9: Τρεις Βαγιές
   • –Α10: Γέφυρα Εθνικής (στο Γιόφυρο)
   • –Α11: Παπά Τίτου
   • –Καράβολα (μεγάλο και μικρό)
   • –Κνωσού βόρειο
   • –Κνωσού νότιο