Η Δ.Ε.Υ.Α.Η., λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του νερού που παρέχει, το μέγεθος της κατανάλωσης, ανάλογα με τις ανάγκες, καθώς και γενικά κοινωνικά κριτήρια (μειώσεις και ειδικούς διακανονισμούς σε ΑΜΕΑ-Πολύτεκνους-χαμηλοεισοδηματίες), έχει εντάξει τους καταναλωτές της σε διάφορες κατηγορίες.

Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑΗ, έτους 2022

Τιμολογιακή Πολιτική μειωτικός συντελεστής