Η Επιχείρηση  ασκεί κοινωνική πολιτική για την οικιακή χρήση (κατοικίες, πολυκατοικίες) , δηλαδή το 71,94% των υδρομέτρων), όπου οι τιμές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, ιδίως στις χαμηλές καταναλώσεις . Για το υπόλοιπο 28% περίπου των υδρομέτρων , το οποίο αφορά σε άλλες χρήσεις νερού, οι τιμές είναι υψηλότερες, προκειμένου, αφ΄ενός, να περιοριστεί η κατανάλωση και αφ΄ετέρου να καλυφθεί το σχετικά χαμηλό οικιακό τιμολόγιο, επιτυγχάνοντας έτσι την οικονομική ισορροπία της Επιχείρησης. Βάση της παραπάνω πολιτικής, έχει διαμορφωθεί μια διαφοροποίηση στην τιμή χρέωσης του νερού, ανά κατηγορία, με αποτέλεσμα, το εκάστοτε ενιαίο ποσοστό αύξησης των ανταποδοτικών τελών να διατηρεί και πάλι τη διαφορά αυτή, ευνοώντας τις χαμηλές καταναλώσεις.