Tag : Ληγμένες

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΕΥΑΗ,ΕΤΟΥΣ 2023 Έχει λήξει

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΥΑΗ ) ενδιαφέρεται για την ανάθεση της «Παροχής υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Η, έτους 2023», ως η 129/2023  με ΑΔΑ:9ΒΙΨΟΙΗ-ΑΝΨ απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ και ως έγγραφο με  αρ. πρωτ. 3650/06-04-2023 και ΑΔΑΜ:23REQ012605619 2023-05-04.

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των επτά  χιλιάδων  εξακοσίων ογδόντα  (7.680,00 ) ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%  και θα βαρύνει τους:

Κ.Α.  61.00.0041  με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας», με ποσό 7.680,00 ευρώ,

Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ 24%», με ποσό 1.843,20 ευρώ του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2023 για χρονική διάρκεια 8 μηνών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την 12/05/2023, ημέρα Παρασκευή, σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (Κ. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Ηράκλειο-Κρήτης, Τ.Κ. 71500.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Έχει λήξει

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΥΑΗ ) ενδιαφέρεται για την ανάθεση της   «Παροχής υπηρεσιών έκδοσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών καρτών σίτισης με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας», ως η 112/2023  με ΑΔΑ:67ΚΛΟΡΙΗ-5Λ8 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ και ως έγγραφο με  αρ. πρωτ. 3367/31-3-2023 και ΑΔΑΜ:23REQ012548787 2023-04-25.

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των δέκα τριών χιλιάδων  εκατό εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (13.169,40 ), πλέον ΦΠΑ 24%  και θα βαρύνει τους:

Κ.Α.  61.90.0010  με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών έκδοσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών καρτών σίτισης με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας», με ποσό 13.169,40 ευρώ,

Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ 24%», με ποσό 3.160,66 ευρώ του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2023.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την 03/05/2023, ημέρα Τετάρτη, σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (Κ. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά ,Ηράκλειο-Κρήτης, Τ.Κ. 71500.

Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών – Δημοπρασιών στα τηλέφωνα 2810-529379 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ” Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑΗ προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ», υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Ευφυές σύστημα εντοπισμού διαρροών στο δίκτυο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου με τεχνολογία δικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ) – SmartLIK», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 με βάση την Απόφαση Ένταξης ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/7630/66/23-01-2023, ΑΔΑ: ΡΕ574653Π8-81Ι της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος» και έχει λάβει κωδικό MIS 5179258.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων / παρατηρήσεων / σχολίων / ερωτήσεων επί των Τευχών Δημοπράτησης. Το αντικείμενο της Διακήρυξης  κατατάσσεται στον κωδικό (CPV)  38421100-3, του κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς δημόσια διαβούλευση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ” Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις  «Υπηρεσίες Ενημέρωσης Καταναλωτών για τις οφειλές τους και Διακοπές Υδροδότησης Ακινήτων – Επανασύνδεση –Αποκατάσταση Φρεατίων – Καταμέτρηση Υδρομετρητών ».

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του κάθε Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

 Προϋπολογισμός  συνολικού ποσού 430.520,00 € προ Φ.Π.Α και 103.324,80 ευρώ ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 18 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

A΄ Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός 372.020,00 €

Β΄ Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός 58.500,00€. CPV: 45330000-9, 60160000-7 και 71700000-5.

                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ και ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  20/04/2023.

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ και ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στο site της ΔΕΥΑΗ 20/04/2023.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:20/04/2023.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 21/04/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 08/05/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/05/2023 ημέρα Δευτέρα & ώρα : 10:00 π.μ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την «Λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων άντλησης και επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΗ -2023»,  με Α/A 190187  στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα  χιλιάδων ευρώ (240.000,00) ευρώ, άνευ ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV: 90420000 – 7.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%,  ως άρθρο 2.2.2. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Απολυμαντικών – Χημικών Επεξεργασίας Νερού και Λυμάτων» με Α/Α  189323 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της προμήθειας , εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού ως την υπ’  αριθ. 74/2023 με ΑΔΑ: ΨΣΘΨΟΡΙΗ-ΛΣΦ απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΗ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων   (177.300,00) ευρώ, πλέον ΦΠΑ 6%  για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV: 24312200-6 Υποχλωριώδη & Χλωρικά άλατα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  29/03/2023.

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης και της Διακήρυξης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ και  στο ΚΗΜΔΗΣ 29/03/2023.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  29/03/2023.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση  στον τοπικό τύπο.: 29/03/2023.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 30/03/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 14/04/2023  ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΗ, ΕΤΟΥΣ 2022 Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Οργάνων και Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων ΔΕΥΑΗ,  έτους 2022» με Α/Α  180860 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για τον κάθε Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό ,  για την εκτέλεση της προμήθειας , εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού ως την υπ’  αριθ. 353/2022 με ΑΔΑ: 6ΥΧΖΟΡΙΗ-1ΟΦ σε ορθή επανάληψη απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΗ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ (28.998,00 ) ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%  με κωδικούς  CPV: 35113400-3 Είδη ένδυσης και 18830000-6 Είδη υπόδησης.

Η παρούσα σύμβαση   υποδιαιρείται σε δύο ειδικούς προϋπολογισμούς:

  1. 1. Είδη ένδυσης, ποσού 878,00 ευρώ.
  2. Είδη υπόδησης, ποσού 6.120,00 ευρώ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4 DIESEL ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης,  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου 4Χ4 diesel τύπου ΤΖΙΠ.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον το προσφερόμενο όχημα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Το προς προμήθεια τζίπ  κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34100000-8.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : Α/Α 180246.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε  τμήματα

Προσφορές υποβάλλονται για  το σύνολο του  Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα έτος (12 μήνες) από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (3Α) , ΑΜΜΟΥ ΣΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΔΑΣ Νο3, ΕΤΟΥΣ 2023 &2024 Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου (3Α), άμμου, σκύρων  και ψηφίδας Νο3 Έτους 2023 και 2024» με Α/Α  178961 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για την εκτέλεση της προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των εκατό πενήντα οκτώ  χιλιάδων εξακοσίων (158.600,00)ευρώ, άνευ Φ.Π.Α  για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV: 14212000-0.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη  δημοσίευση την «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων της τοπικής κοινότητας Καλλιθέας Ηρακλείου», την «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 999505936, Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 265, 15451, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της  πρόσκλησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των εκατό πενήντα   χιλιάδων  (150.000,00) ευρώ, άνευ ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα 36 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV: : 45232421-9.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), όλα τα δικαιολογητικά της με αρ.πρωτ.11460/22-11-2022 Πρόσκλησης.

1 2 3 30