Επέκταση ύδρευσης στις Μεσαμπελιές

Αριθ. πρωτ. :9084/14-12-2011

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 625.015,40 €
( Εργασίες 531.156.93 € , Απρόβλεπτα 79.673.54 € & Αναθεώρηση 14.184.93 €) του έργου «Αντικατάσταση – Επέκταση δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Μεσαμπελιών»
Σήμερα την 14η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ, Γεώργιος Στειακάκης ενεργών για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Ηρακλείου και ο Απόστολος Ορφανός πρόεδρος του Δ.Σ. της ΤΕΜΕΡ ΑΕ οδός Σ ΒΙΠΕ Ηρακλείου τηλ 2810283905, Fax 2810286972 συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω.