Το ειδικό τέλος Ν. 1069/80 , υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλωθέντος νερού, και αφορά την κατασκευή έργων ή εξόφληση τοκοχρεολυσίων. Τη χρέωση αυτή ,αρχικά όριζε ο Ν. 1069/80 και εξακολουθεί να ισχύει με τις εξής τροποποιήσεις : Ν. 2839/2000 (άρθρο 8 παρ. 5) , Ν. 3274/2004 (άρθρο 33 παρ. 1)

· Το τέλος αποχέτευσης υπολογίζεται σε ποσοστό 100% επί της αξίας του καταναλωθέντος νερού, και αφορά την Υπηρεσία της αποχέτευσης για όσους Δημότες έχουν συνδεθεί ή έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.
Templates Joomla 1.7 by WordPress themes free

Δικαιολογητικά για νέα Σύνδεση με τα δίκτυα Ύδρευσης & Αποχέτευσης

Θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου για οριστική υδροδότηση ή για εργοταξιακή  υδροδότηση

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια και είναι αυθαίρετα :

α)Tην τακτοποίηση αυθαιρέτου

β) Βεβαίωση για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

γ) Γεωγραφικό εντοπισμό.

Όλα τα παραπάνω υπογεγραμμένα και με την σφραγίδα του μηχανικού.                                                                                                 

Για ακίνητα που έχουν οικοδομηθεί πριν από το έτος 1955: Βεβαίωση από την Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου ότι εγκρίνεται η υδροδότηση του ακινήτου και ότι είναι κτίσμα πριν του 1955 με επικολλημένη πάνω πρόσφατη φωτογραφία του ακινήτου.

Κτηματολογικό φύλλο τελευταίου τριμήνου εάν υπάγεται στο κτηματολόγιο.

Αντίγραφο συμβολαίου ακινήτου με βεβαίωση μεταγραφής αυτού στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολόγιο .

Σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι ιδιοκτήτες υπεύθυνη ιδιοκτητών επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής ότι επιθυμούν να υδροδοτηθεί το ακίνητο τους

ΑΦΜ ιδιοκτήτη

Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη.

Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν έρθει ο ιδιοκτήτης να κάνει την αίτηση.

Εάν υπάρχει τοποθετημένος και άλλος υδρομετρητής στο ακίνητο, αντίγραφο λογαριασμού που εκδίδεται για τον υδρομετρητή αυτόν.

Η Υπηρεσία χορηγεί αίτηση την οποία συμπληρώνει ο αρμόδιος υπάλληλος

Μετά την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών, ακολουθεί αυτοψία εκ μέρους της Υπηρεσίας, ο Δημότης πληρώνει τα τέλη σύνδεσης, την τοποθέτηση του υδρομετρητή και το σχετικό κόστος διακλάδωσης και στη συνέχεια πραγματοποιείται από την Υπηρεσία η σύνδεση του ακινήτου με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ακολουθεί αυτοψία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Στη συνέχεια ο Δημότης καλείται να πληρώσει τα τέλη σύνδεσης , την τοποθέτηση του υδρομετρητή και το σχετικό κόστος διακλάδωσης. Ακολούθως προγραμματίζεται , η σύνδεση της ιδιοκτησίας σας με τα δημοτικά δίκτυα. Η όλη διαδικασία δεν υπερβαίνει το 20ημερο.

Παρακαλούμε να ειδοποιείτε ΑΜΕΣΩΣ τη Δ.Ε.Υ.Α.Η. καθημερινά και καθ΄όλο το 24ωρο στα παρακάτω τηλέφωνα : στο τηλέφωνο 11122, από τις 07.30 π.μ. μέχρι τις 14.30 μ.μ. , στο τηλέφωνο 2810 213116 από τις 14.30 μ.μ ως 23.00 μ.μ. και στο 2810 229913 από τις 23.00 μ.μ. μέχρι τις 7.30 π.μ (το πρωί της επόμενης μέρας, σε περίπτωση που αντιληφθείτε διαρροή στους αγωγούς είτε ύδρευσης είτε αποχέτευσης.

Φροντίστε , το φρεάτιο του υδρομετρητή σας να είναι σε καλή κατάσταση, να μην είναι σκεπασμένο με χώματα – οικοδομικά υλικά κλπ., ώστε ο υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Η. να μπορεί να καταγράφει τις ενδείξεις του. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης, υπεύθυνος για τη συντήρηση και επισκευή των ζημιών του φρεατίου ύδρευσης είναι ο ιδιοκτήτης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε σχετικά με την υδροδότησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Τμήμα Ύδρευσης – Άρδευσης καλώντας από τις 7.30 π.μ. μέχρι και 14.30 μ.μ. τον πενταψήφιο αριθμό 11122 και από τις 14.30 μ.μ. έως και τις 23.00 μ.μ. το τηλέφωνο 2810 213116.

Ο πενταψήφιος αριθμός 11122 , για τεχνικούς λόγους που αφορούν τους φορείς κινητής τηλεφωνίας , καλείται ΜΟΝΟ από σταθερό τηλέφωνο και χωρίς τον κωδικό κλήσης 2810.

Σας ενημερώνουμε ότι η ποιότητα του νερού που διατίθεται από τη ΔΕΥΑΗ για την ύδρευση των περιοχών ευθύνης της , ελέγχεται καθημερινά με δειγματοληπτικούς ελέγχους ενώ λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα που επιτρέπουν την ασφαλή χρήση του. Όμως σε περίπτωση που αντιληφθείτε οτιδήποτε ανησυχητικό σχετικά με την ποιότητά του, απευθυνθείτε ΑΜΕΣΑ στο Χημικό Εργαστήριο της ΔΕΥΑΗ στο τηλέφωνο 2810 314579, ώστε να συλλεχθεί το απαραίτητο δείγμα , να γίνουν όλες οι απαιτούμενες χημικές αναλύσεις και ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος.

Καλώντας το Χημικό Εργαστήριο της ΔΕΥΑΗ στο 2810 529404-405 , θα ενημερωθείτε άμεσα για την ποιότητα του νερού του κεντρικού δικτύου που τροφοδοτεί την ιδιοκτησία σας. Αν όμως θέλετε να μάθετε την ποιότητα του νερού που αποθηκεύετε (στη δεξαμενή ή στο ντεπόζιτό σας), καλέστε και πάλι το Χημικό Εργαστήριο (2810 529404-405) , όπου θα σας δοθούν οδηγίες για τη συλλογή του δείγματος το οποίο θα παραδώσετε στο Εργαστήριο (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στη Φοινικιά Ηρακλείου) και στη συνέχεια θα γίνει η μικροβιολογική ανάλυσή του, βάση των τιμών που αναφέρονται στην τιμολόγηση υπηρεσιών ΔΕΥΑΗ.

Φροντίστε να πληρώνετε το λογαριασμό σας στην καθορισμένη ημερομηνία, για να αποφύγετε , τους τόκους υπερημερίας, τη διακοπή νερού και τα σχετικά τέλη επανασύνδεσης.

Συνιστάται στους ιδιοκτήτες ακινήτων , να φροντίζουν ώστε, οι ενοικιαστές τους να εξοφλούν, πριν αποχωρήσουν από το ακίνητο, τυχόν οφειλόμενους λογαριασμούς νερού. Και τούτο διότι, βάση του Κανονισμού Ύδρευσης, τα χρέη βαρύνουν το ακίνητο και υπεύθυνος για την πληρωμή τους είναι ο ιδιοκτήτης.