Σε όλες τις ζώνες παροχής, το νερό του Ηρακλείου και των Δημοτικών διαμερισμάτων δεν περιέχει Βαριά Μέταλλα, Φυτοφάρμακα, Οργανικούς μικρορύπους ή άλλες τοξικές ουσίες, σύμφωνα με τις αναλύσεις που διενεργεί το Εργαστήριο της ΔΕΥΑΗ αλλά και σε συνεργασία με Ιδιωτικά διαπιστευμένα Εργαστήρια. Μπορείτε να κατεβάσετε τις αναλύσεις νερού απο τον παρακάτω συνδέσμο.

Αρχείο για “Μέσοι όροι αναλύσεων πόλης” : 

 

Χημική και Μικροβιολογική ανάλυση Νερού δικτύων πόλης Ηρακλείου (Δεκέμβριος 2022)

Χημική και Μικροβιολογική ανάλυση Νερού δικτύων Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Ηρακλείου (Δεκέμβριος 2022)

 

Αποτελέσματα αναλύσεων ποιότητας του νερού σε πανελλαδική βάση μπορεί κανείς να βρει απο την ιστοσελίδα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. . Πιο συγκεκριμένα επιλέγοντας ως οργανισμό την ΔΕΥΑ Ηρακλείου θα μπορεί να βρει αποκλειστικά αναλύσεις ποιότητας νερού για την πόλη του Ηρακλείου.

Ιστοσελίδα αναλύσεων ποιότητας νερού Ε.Δ.Ε.Υ.Α.:

Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Αν.αλυση Ποιότητας Νερού