Σε όλες τις ζώνες παροχής, το νερό του Ηρακλείου και των Δημοτικών διαμερισμάτων δεν περιέχει Βαριά Μέταλλα, Φυτοφάρμακα, Οργανικούς μικρορύπους ή άλλες τοξικές ουσίες, σύμφωνα με τις αναλύσεις που διενεργεί το Εργαστήριο της ΔΕΥΑΗ αλλά και σε συνεργασία με Ιδιωτικά διαπιστευμένα Εργαστήρια. Μπορείτε να κατεβάσετε τις αναλύσεις νερού απο τον παρακάτω συνδέσμο.

Αρχείο για “Μέσοι όροι αναλύσεων πόλης” : 

Μέσοι Όροι Χημικών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων Δικτύων Ηρακλείου
Μέσος όρος Χημικών Αναλύσεων Τοπικών Ενοτήτων Καλλικράτη Ηρακλείου (Ιούλιος 2017)