Τονωτική…”ένεση” στα ταμεία της ΔΕΥΑΗ

 

 

 

“Έπεσαν” οι υπογραφές για την σύμβαση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000.000 ευρώ από τον Δήμο.

Τονωτική… “ένεση” στα ταμεία της ΔΕΥΑΗ από την Λότζια, καθώς νωρίτερα σήμερα υπεγράφη η σύμβαση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000.000 € από το Δήμο Ηρακλείου προς την Δημοτική Επιχείρηση.

Για να φτάσουμε στην εξέλιξη αυτή, προηγήθηκε η αποδοχή του σχετικού αιτήματος του Δήμου από το Υπουργείο Οικονομικών και την κατάθεση του ποσού μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΥΑΗ θα εξοφλήσει το ποσό αυτό στον Δήμο, σε 72 ισόποσες δόσεις.

“Πρόκειται για μία σημαντική ανάσα”

Η αντιδήμαρχος Οικονομικών, Μαρία Καναβάκη δήλωσε στο Cretalive: “Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης της ΔΕΥΑΗ, κατόπιν και του αιτήματος μας στο Υπουργείο και που αφορά σε αδυναμία καλυψης λειτουργικων αναγκων της επιχείρησης λόγω της πανδημίας. Σίγουρα πρόκειται για μια σημαντική ανάσα για την ΔΕΥΑΗ που και αυτή δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από την οικονομική και κοινωνική κρίση, την οποία βιώνουμε όλοι μας εξαιτίας του Covid” .

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης σχολίασε στο Cretalive: “Είναι η μόνη βοήθεια που θα μπορούσαμε να πάρουμε σαν ΔΕΥΑ. Ως Δήμος Ηρακλείου, κάναμε το αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για 3 εκατ. ευρώ, τα οποία θα τα διαθέσουμε για τις λειτουργικές δαπάνες (ΔΕΗ, Αποσελέμης, ΟΑΚ) του τετραμήνου Μάρτίου-Απριλίου- Μαίου και Ιουνίου του 2020. Έχουμε υποχρέωση να εξοφλήσουμε αυτό το ποσό σε 72 δόσεις. Είναι μία πολύ μεγάλη βοήθεια για την ΔΕΥΑΗ, διότι έχουμε διάφορα προβλήματα οικονομικά. Οι εισροές χρημάτων το 2020 ήταν μειωμένες κατά 3,5 εκατ. ευρώ λόγω της πανδημίας”.

Το σκεπτικό

Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης δύναται να αιτούνται οικονομική ενίσχυση από μετόχους ΟΤΑ α’ βαθμού με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, έως την πλήρωση του ποσού ενίσχυσης.

Η οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ, δεν λογίζεται ως επιχορήγηση. Οι Δήμοι δύνανται, κατόπιν, αιτιολογημένου αιτήματος τους να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έναντι δικαιουμένων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα ενίσχυσης.

Το ποσό των 3 εκατ. ευρώ το οποίο έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στον Λογαριασμό Διαθεσμίων του Δήμου Ηρακλείου στην Τράπεζα της Ελλάδος, να μεταφερθεί άμεσα στο Ταμείο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, με την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής του Δήμου Ηρακλείου και αντίστοιχα την έκδοση γραμματίου είσπραξης από την Ταμειακή Υπηρεσία της ΔΕΥΑ.

Πηγή: Cretalive