Κατασκευή δικτύου ομβρίων

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη Ηρακλείου  – 2017»  που χρηματοδοτείται  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», έχουν ξεκινήσει εργασίες κατασκευής νέου δικτύου ομβρίων στην οδό Εθνομαρτύρων.

Το συγκεκριμένο τμήμα του έργου αφορά την κατασκευή αγωγού ομβρίων, μήκους περίπου 300 μ. και την κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής. Οι αγωγοί θα συνδεθούν με το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων στην οδό παπά Πέτρου Γαβαλά. Εκτιμούμε ότι οι εργασίες στην οδό Εθνομαρτύρων θα διαρκέσουν ένα μήνα.

Το έργο θα συμβάλλει σημαντικά στη συλλογή των ομβρίων που σήμερα απορρέουν ανεξέλεγκτα στο δρόμο.

Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε η όχληση από την κατασκευή των έργων στους περιοίκους και τους διερχόμενους να είναι η μικρότερη δυνατή.

Περισσότερες πληροφορίες από τον επιβλέποντα του έργου Μιχάλη Ταμιωλάκη στο τηλέφωνο 2810 529385.