ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές  πελάτες της ΔΕΥΑΗ ότι ορισμένοι λογαριασμοί ύδρευσης που απεστάλησαν εσώκλειστοι σε φάκελα και αφορούν το 4ο τρίμηνο του 2017 περιέχουν και 2ο λογαριασμό που δεν τους αφορά .

Για το λόγο αυτό αντίστοιχα κάποιοι άλλοι  καταναλωτές δεν θα λάβουν λογαριασμό για το τρίμηνο αυτό.

Το εν λόγω πρόβλημα παρουσιάστηκε κατά την αυτόματη εμφακέλωση των λογαριασμών από σφάλμα του λογισμικού του εμφακελωτικού μηχανήματος.

Όσοι δημότες – πελάτες μας διαπιστώσουν αυτό το πρόβλημα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν με τα παρακάτω τηλέφωνα:

-2810-529370 / 371 /372

Παρακαλούμε για την κατανόηση σας.