ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΗ

Η ΔΕΥΑΗ σας ενημερώνει ότι η διαδικτυακή πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Λογαριασμών έχει τεθεί σε πιλοτική λειτουργία και μπορείτε να την επισκεφθείτε και να εγγραφείτε.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών λογαριασμών περιέχει όλα τα στοιχεία υδροληψίας των δημοτών, όπως και τη δυνατότητα εκτύπωσης λογαριασμών. Προγραμματίζουμε τις εξοφλήσεις λογαριασμών ύδρευσης και άδρευσης μέσω της πλατφόρμας αυτής στο άμεσο μέλλον.

Κάθε σχετική παρατήρηση ή πρόταση είναι ευπρόσδεκτη για τη βελτίωση των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΗ.

Την διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικών λογαριασμών μπορείτε να την επισκεφθείτε από τον σύνδεσμο «www.deyah-ebill.gr».