ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

        

            Ηράκλειο 10-03-2021

 

 

Αυτοψία σε περιοχές έργων της ΔΕΥΑΗ – Προχωρούν οι εργασίες στο κέντρο της πόλης και στην περιοχή Ηλιούπολης για έργα βελτίωσης της υδροδότησης της πόλης

 

Σε εξέλιξη βρίσκονται από τη ΔΕΥΑΗ δύο σημαντικά έργα που θα βελτιώσουν την υδροδότηση της πόλης, τόσο στο Κέντρο και στις περιοχές Πόρου και Κατσαμπά όσο και στις ψηλές περιοχές της πόλης Φορτέτσα, Άγιος Ιωάννης, Ηλιούπολη, Μεσαμπελιές. Παράλληλα προχωρούν και οι εργασίες αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης  στις περιοχές Μασταμπάς, Θέρισσος, Δειλινά.

Σε αυτοψία σ΄ αυτά τα  έργα της ΔΕΥΑΗ προχώρησε σήμερα, Τετάρτη 10 Μαρτίου ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης κ. Γιώργος Βουρεξάκης και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑΗ κ. Πόπη Τζαβλάκη.

 

Εργασίες στο κέντρο

Αρχικά έγινε αυτοψία στις εργασίες κατασκευής αγωγού ύδρευσης στην οδό Δημοκρατίας, από το ύψος της οδού Πεδιάδος μέχρι και το ύψος του Καπετανάκειου, προκειμένου να ενισχυθεί η υδροδότηση του κέντρου από τη νέα δεξαμενή στην περιοχή παπά Τίτου Μετόχι. Οι εργασίες αυτές ξεκίνησαν αρχές Μαρτίου,  μετά την έγκριση του Τοπικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και υπό την επίβλεψη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Απριλίου. Το έργο αυτό περιλαμβάνει  τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης, ένα φρεάτιο ύδρευσης με τις αντίστοιχες συσκευές καθώς και συνδέσεις αγωγών που θα χρειαστούν για την βελτίωση στην υδροδότηση του Κέντρου της πόλης αλλά και των περιοχών Πόρου και Κατσαμπά. Το ποσό της σύμβασης του έργου, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της  ΔΕΥΑΗ, είναι 52.030, 96 ευρώ.

Εργασίες στην περιοχή Ηλιούπολης

Στη συνέχεια έγινε αυτοψία στις εργασίες που πραγματοποιούνται στην οδό Ανωγειαννάκη, στην περιοχή της Ηλιούπολης. Πρόκειται για το έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με ποσό σύμβασης 181.071,94 €, και αφορά στην ενίσχυση της τροφοδοσίας της δεξαμενής στην περιοχή της Φορτέτσας.

Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν την κατασκευή αγωγού μήκους περίπου 2.000 μέτρων από τη δεξαμενή στην Ούλαφ Πάλμε μέχρι τη δεξαμενή στην πάνω Φορτέτσα. Ο αγωγός θα ενισχύσει τη δεξαμενή στην πάνω Φορτέτσα με περίπου 200 m3/h έτσι ώστε σε συνδυασμό με το νερό από την περιοχή του Θραψανού και το νερό από το Αντλιοστάσιο Αγ. Ιωάννη να καλύπτει τις υδρευτικές ανάγκες νότια της Εθνικής Οδού. Ακόμα περιλαμβάνουν την κατασκευή αγωγού μήκους περίπου 200 μέτρων από τον αγωγό που έρχεται από Φράγμα Αποσελέμη στην οδό Νικ. Πετράκη μέχρι τη δεξαμενή στην Ούλαφ Πάλμε, προκειμένου να μπορεί να τροφοδοτηθεί ταυτόχρονα και  από τον αγωγό του Φράγματος και από τον αγωγό της Τυλίσσου. Τέλος θα κατασκευαστούν τα απαραίτητα φρεάτια, οι συνδέσεις και οι απαραίτητες συσκευές για τη λειτουργία του έργου. Οι εργασίες εξελίσσονται κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Απριλίου.

Παράλληλα εντός των προσεχών ημερών θα υπογραφεί  η σύμβαση της  «Προμήθειας & εγκατάστασης Αντλητικού Συγκροτήματος στη Δεξαμενή Δ4», εκτιμώμενης αξίας 130.000,00 €, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ, που αποτελεί τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία του έργου.