ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/10/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπεγράφη σήμερα με την ανάδοχο εταιρεία ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ η σύμβαση του έργου «Αναβάθμιση – Ενίσχυση υφιστάμενου συστήματος πυρόσβεσης στην περιοχή Αγίας Τριάδας»,  ποσού 408.641,85€ ( χωρίς Φ.Π.Α. ).

Με το έργο,  που χρηματοδοτείται από το  ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (ΣΒΑΑ Ηρακλείου), αναβαθμίζεται – ενισχύεται  το σύστημα πυρόσβεσης στην περιοχή Αγίας Τριάδας, όπου η στενότητα του πολεοδομικού ιστού έχει σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία ή αδυναμία διέλευσης πυροσβεστικών οχημάτων για την αντιμετώπιση φαινομένων πυρκαγιάς.

Περιλαμβάνει την κατασκευή τεσσάρων υπογείων δεξαμενών τροφοδοσίας χωρητικότητας περίπου 30 m3 η κάθε μια με τον απαραίτητο ΗΛΜ εξοπλισμό και την κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης μήκους περίπου 1.600 μέτρων, στην περιοχή Αγίας Τριάδας.

Το έργο έχει ορίζοντα υλοποίησης 12 μήνες.

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ