ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/7/2021

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο:  13/7/2021

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συνεχίζονται τα έργα στην περιοχή Μεσαμπελιών για την κατασκευή του αγωγού ενίσχυσης της Δεξαμενής Δ6 στην περιοχή της Φορτέτσας προκειμένου να υδροδοτούνται σωστά οι υψηλές περιοχές της πόλης (Φορτέτσα, Αγ. Ιωάννης, Μεσαμπελιές) αξιοποιώντας τα δίκτυα που έχουν κατασκευαστεί στις αντίστοιχες περιοχές.

Με το συγκεκριμένο έργο, σε συνδυασμό με την κατασκευή του απαραίτητου Αντλιοστασίου στη δεξαμενή Δ4 θα βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες υδροδότησης των υψηλών περιοχών της πόλης.