ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13-8-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

             

Επειδή παρατηρήθηκαν διάφορα περιστατικά , έχουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

α) Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εργολάβου της ΔΕΥΑΗ αλλάζει καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδος – και το Σάββατο- υδρόμετρα

β) Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητηθεί από τους δημότες χρηματικό ποσό

γ) Σε περίπτωση που αυτό συμβεί, παρακαλώ ενημερώστε την Αστυνομική Δ/νση Ηρακλείου .

 

 Εκ της ΔΕΥΑΗ