ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/02/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Υπεγράφη σήμερα 11-2-2022 η  σύμβαση της προμήθειας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ποσού 3.307.480, με την ανάδοχο του έργου ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. Το έργο, που  συγχρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης ένα χρόνο.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού (ΗΛΜ) εξοπλισμού για τον Εκσυγχρονισμό και την Αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Ηρακλείου, προσδοκώντας στην αποδοτικότερη λειτουργία της.

Η παρέμβαση αφορά  σε:

  • αντικατάσταση του υφιστάμενου και παλαιωμένου εξοπλισμού, με καινούργιο, στα στάδια προ‐επεξεργασίας λυμάτων, Βιολογικών Αντιδραστήρων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης, αναερόβιας επεξεργασίας ιλύος κλπ.

 

  • Εξοπλισμό αναβάθμισης, με σκοπό την βελτιστοποίηση των επιμέρους διεργασιών που λαμβάνουν χώρα (Δεξαμενές διαχείρισης λυματολάσπης, συνολικής χωρητικότητας 6.000m3, Πετρελαιοκίνητες αντλίες εκτάκτου ανάγκης, Αναλυτικό/μετρητικό εξοπλισμό κλπ).

Η αντικατάσταση σημαντικού τμήματος ΗΛΜ εξοπλισμού με νέο, ο οποίος είναι ενεργειακά αναβαθμισμένος καθώς και η βελτιστοποίηση της διαχείρισης της λυματολάσπης που στόχο έχει την μεγιστοποίηση της αξιοποίησης βιοαερίου από το οποίο παράγεται ηλεκτρική ενέργεια μέσω μηχανών ΣΗΘ που έχουν εγκατασταθεί,  αναμένεται να μειώσει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση της επεξεργασίας των λυμάτων.