ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08/09/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας deyah.gr την Πέμπτη 08/09/2022 και ώρα 15:00 έως 17:00 δεν θα είναι προσβάσιμη λόγο προγραμματισμένης αναβάθμισης.

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ