ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07/12/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Βουρεξάκης,  με τα Υπηρεσιακά στελέχη Αναπληρωτή Γενικό Δ/ντή, Μ. Φοινικιανάκη, Δ/ντρια Τ.Υ., Π.Τζαβλάκη, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Δ/Ο Υπηρεσιών, Ι. Καψαλάκη καθώς και τον Πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων της ΔΕΥΑΗ, Μ. Σκεπασιανό, συμμετείχαν στην 32η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΕΔΕΥΑ που έγινε στην Αθήνα την 2η Δεκεμβρίου, όπου συζητήθηκαν μεταξύ των άλλων:

  1. Το σοβαρό θέμα της αύξησης του ενεργειακού κόστους, που θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία των ΔΕΥΑ της Επικράτειας
  1. Τις ελλείψεις προσωπικού των ΔΕΥΑ
  1. Τα αιτήματα για πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και άλλων αναγκών των ΔΕΥΑ

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ