ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 01/06/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ολοκληρώθηκε το έργο ‘’Εγκατάσταση Επεξεργασίας & Διάθεσης Λυμάτων Τοπικής Κοινότητας Αγίου Σύλλα’’, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.282.187,00€ που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ ‘’ΚΡΗΤΗ 2014-2020’’.

Μετά τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές με νερό και εντός της επόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ με λύματα .

Η λειτουργία της ΕΕΛ Αγ. Σύλλα θα συμβάλλει σημαντικά στην απορρύπανση της ευρύτερης περιοχής και γενικά στην προστασία του περιβάλλοντος .

Παράλληλα τα τριτοβάθμια επεξεργασμένα λύματα θα μπορούν να διατίθενται για άρδευση.

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ