ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε εκ νέου  τους ωφελούμενους των Δομών μας ότι παρατάθηκε έως τις 10 Φεβρουαρίου 2017

η προθεσμία για την κατάθεση αίτησης των δημοτών του Ηρακλείου που πληρούν τα κριτήρια

για την ένταξή τους στο ειδικό μειωμένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ύδρευσης,

ώστε όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση έως και την προαναφερόμενη ημερομηνία

στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου συνυποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα αναγκαία δικαιολογητικά .

Πληροφορίες : κα Ευαγγελία Μιχελινάκη Τηλέφωνο : 2813-409151

 

Ευχαριστούμε.
Γραμματεία Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής