ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕΥΑΗ ΜΕ εκπροσώπους των υπό εκτέλεση έργων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ομβρίων – ακαθάρτων)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι σήμερα μετά από σχετική πρόσκληση, συναντήθηκαν ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, ο Γενικός Δ/ντής και η Προϊσταμένη Μελετών – Κατασκευών, με τους αναδόχους και τους εκπροσώπους των υπό εκτέλεση έργων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ομβρίων – ακαθάρτων).

Σ’ αυτούς τονίστηκε για μία ακόμη φορά η ανάγκη έντεχνης, εμπρόθεσμης και ασφαλούς εκτέλεσης των έργων της ΔΕΥΑΗ , με στόχο να μη ταλαιπωρούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο οι κάτοικοι των περιοχών , εις τις οποίες εκτελούνται τα έργα.

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ