ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ COVID 19

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου στο πλαίσιο λήψης και εφαρμογής έκτακτων προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ανακοινώνει:

  1. Εφεξής η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται:
  • Τηλεφωνικά(2810529370,529371,529372
  • πληροφορίες λογαριασμών
  • 2810339050,και 11122 λοιπά θέματα )
  • Ηλεκτρονικά με email ([email protected])
  1. Οι επιτόπιες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις δεν γίνονται δεκτές παρά μόνο για απολύτως αναγκαίες και επείγουσες υποθέσεις και έπειτα από προγραμματισμένο ραντεβού που έχει καθοριστεί με τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία και λαμβάνοντες τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. ( μάσκα ,γάντια)
  2. Οι πληρωμές των λογαριασμών ,ληξιπρόθεσμες οφειλές και οι δόσεις διακανονισμών θα εξοφλούνται μόνο στο κεντρικό ταμείο στα Ψαράδικα και διατραπεζικά (μέσω internet banking ,παγιες εντολές κλπ).
  3. Οι λογαριασμοί θα συνεχίσουν να εκδίδονται και να αποστέλλονται  κανονικά  . Η εξόφληση των λογαριασμών δεν θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις στο Βιολογικό καθαρισμό στη Φοινικιά ούτε στο Ταμείο της Αλικαρνασσού αλλα μονο στα κεντρικο ταμείο στα ψαραδικα, και με τους εναλλακτικούς διαθέσιμους τρόπους (τράπεζες, internet banking, , ταχυπληρωμή κλπ.). Η περίοδος που θα δίνεται  μέχρι τη λήξη πληρωμής των λογαριασμών θα είναι μεγάλη ώστε να μην υπολογιστούν προσαυξήσεις και να υπάρξει χρόνος προσαρμογής για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής οι οποίοι μπορούν να βοηθούνται όμως από τα οικεία σε αυτούς πρόσωπα .
  1. Οι Δημότες -καταναλωτές θα πρέπει να στηρίξουν τις προσπάθειες της ΔΕΥΑΗ η οποία στηρίζεται αποκλειστικά στα δικά της έσοδα και μόνο,(δεν υπάγεται στο Δημόσιο τομέα) και να είναι κατά το δυνατόν συνεπείς στις οικονομικές υποχρεώσεις .

Για την αλλαγή των παραπάνω μέτρων θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Διαβεβαιώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Η. θα συνεχίσει την καθημερινή απρόσκοπτη         λειτουργία της με σκοπό την ομαλή υδροδότηση και αποχέτευση της περιοχής αρμοδιότητάς της.

Υπομονή, όχι στο πανικό με  αμοιβαίο σεβασμό, και υψηλό αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης και με πλήρη συμμόρφωση  στις οδηγίες των ειδικών.

Μόνο έτσι, θα ξεπεράσουμε το δύσκολο εμπόδιο που έχουμε μπροστά μας.

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ