ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 24-01-2020

Λόγω κατασκευής αγωγών ομβρίων στην οδό Πινδάρου, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί απο τις 24-01-2020 και για περίπου 15 ημέρες. Επίσης για τον ίδιο λόγο θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Γ. Γεωργιάδη απο τη συμβολή με την οδό Στεργιογιάννη έως τη συμβολή με την οδό Ερωφίλης στις 24/01/2020 και 25/01/2020.

Παρακαλούμε τους δημότες να σέβονται την εργοταξιακή σήμανση.