ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ “Ο.Τ.Ε. Α.Ε.” ΓΙΑ 28-06-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ “Ο.Τ.Ε. Α.Ε.”

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως:

  • Ο ΟΤΕ στο πλαίσιο της αναβάθμισης του δικτύου και των υπηρεσιών του θα προβεί σε προγραμματισμένες ενέργειες την Παρασκευή 28 Ιουνίου στο διάστημα 08:00 – 12:00

 

  • Οι εργασίες ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία των υπηρεσιών τηλεφωνίας ( εισερχόμενες , εξερχόμενες , λειτουργία συνοπτικής ).

 

Για αυτό το λόγο σας ενημερώνουμε, προκειμένου το πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο.

 

Ζητούμε συγνώμη προκαταβολικά και παρακαλούμε για την κατανόησή σας