ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΜΕΑ 026

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το παρακάτω Δελτίο Τύπου αφορά δημότες που κατοικούν στο τομέα 026:

‘’Ο λογαριασμός της ΔΕΥΑΗ που έχετε στα χέρια σας είναι εσφαλμένος, λόγω τεχνικού προβλήματος του προγράμματος μηχανογράφησης.

Παρακαλούμε λοιπόν να μην τον λάβετε υπ’ όψη σας.

Σύντομα θα παραλάβετε τον ορθό λογαριασμό του 4ου τριμήνου του 2018.

Εάν όμως έχετε ήδη εξοφλήσει τον λογαριασμό σας , τότε το ποσόν θα πιστωθεί αυτόματα στον λογαριασμό σας’’.

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ