ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ WAGENINGEN (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

WAGENINGEN (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

 

Ομάδα 27 περίπου φοιτητών του γνωστού Ολλανδικού Αγρονομικού  Πανεπιστημίου ‘’WAGENINGEN’’, συνοδευόμενα από 4 καθηγητές τους επισκεφτήκαν στις 15-10-2019 τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΗ, όπου ξεναγήθηκαν από Τεχνικούς της Επιχείρησης (5η συνεχόμενη επίσκεψη).

Ιδιαίτερα ενδιαφέρθηκαν για τις μονάδες Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας και τις χρήσεις αυτού του υδατικού πόρου (τριτοβάθμια επεξεργασμένα λύματα) για την άρδευση ελαιώνων και αμπελώνων στην περιοχή ‘’Προφήτη Ηλία’’.

Παράλληλα  επισκέφθηκαν  και τους επεδείχθησαν αμπελώνες και ελαιώνες της περιοχής του Προφήτη Ηλία , οι οποίοι αρδεύονται με τριτοβάθμια επεξεργασία .

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ