ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8/7/2021

 

 

 

 

   

 

 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    
ΥΔΡΕΥΣΗΣ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ

     
       

Ηράκλειο  7/7/2021

ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ

ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Υπεγράφη, μεταξύ της ΔΕΥΑΗ και της εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α. Ε. η σύμβαση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΕΛ-ΔΙΚΤΥΑ)» ποσού 1.319.083,31  € (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου των δικτύων μεταφοράς, της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και των δικτύων διάθεσης των επεξεργασμένων στον οικισμό Κάτω Ασιτών.

Το έργο αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

 • την κατασκευή όλων των έργων πολιτικού μηχανικού και των λοιπών έργων υποδομής (δίκτυα ακαθάρτων, αντλιοστάσιο, ΕΕΛ, διάθεση επεξεργασμένων)
 • το σύστημα της βιολογικής επεξεργασίας
 • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
 • τις συνδέσεις (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές), δοκιμές, ρυθμίσεις κλπ, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης
 • τη δοκιμαστική λειτουργία της Ε.Ε.Λ. για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών
 • την εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα για την λειτουργία και συντήρηση της Ε.Ε.Λ.
 • τη δεκαετή λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ Κάτω Ασιτών,

 

 

Η προθεσμία περαιώσεως του έργου για την κατασκευή του έργου είναι 20 μήνες.

Οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν εντός του τρέχοντος μηνός.

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Υπεγράφη, μεταξύ της ΔΕΥΑΗ και της εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α. Ε. η σύμβαση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΕΛ-ΔΙΚΤΥΑ)» ποσού 1.319.083,31  € (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου των δικτύων μεταφοράς, της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και των δικτύων διάθεσης των επεξεργασμένων στον οικισμό Κάτω Ασιτών.

Το έργο αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

 • την κατασκευή όλων των έργων πολιτικού μηχανικού και των λοιπών έργων υποδομής (δίκτυα ακαθάρτων, αντλιοστάσιο, ΕΕΛ, διάθεση επεξεργασμένων)
 • το σύστημα της βιολογικής επεξεργασίας
 • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
 • τις συνδέσεις (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές), δοκιμές, ρυθμίσεις κλπ, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης
 • τη δοκιμαστική λειτουργία της Ε.Ε.Λ. για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών
 • την εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα για την λειτουργία και συντήρηση της Ε.Ε.Λ.
 • τη δεκαετή λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ Κάτω Ασιτών,

 

 

Η προθεσμία περαιώσεως του έργου για την κατασκευή του έργου είναι 20 μήνες.

Οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν εντός του τρέχοντος μηνός.