ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3-6-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η ΔΕΥΑΗ με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την έγκριση και των 2 προτάσεων που είχε υποβάλλει για ένταξη στο πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’’.

Συγκεκριμένα :

Εγκρίθηκε η πρόταση με τίτλο ’’ Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στην πόλη Ηρακλείου 2019 ‘’ύψους 15.200.000€.

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση – επέκταση των δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Κορώνη Μαγαρά, Αγ. Αικατερίνη, Δημοκρατίας – Κηπούπολη Αλικαρνασσός και Δυτικά προάστια (Τρεις Βαγιές , Σταυρωμένος, Λίντο), που βρίσκονται είτε στο παλιό σχέδιο  είτε στις εγκεκριμένες επεκτάσεις του σχεδίου πόλης του Ηρακλείου.

Επίσης, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση 20.000 μετρητών κατανάλωσης νερού με ενσωματωμένη διάταξη καταγραφής και επικοινωνίας, καθώς και σύστημα τηλεμέτρησης υδρομετρητών απομακρυσμένης ανάγνωσης ενδείξεων υδρομετρητών μέσω σταθερού δικτύου ή και διερχόμενου οχήματος.

Τέλος περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό -συμπλήρωση του συστήματος παρακολούθησης ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης  μέσω τοποθέτησης του απαραίτητου εξοπλισμού σε επιλεγμένα φρεάτια του εσωτερικού δικτύου ώστε να εκσυγχρονιστεί –  συμπληρωθεί ο ήδη εγκατεστημένος ανάλογος, εξοπλισμός στις δεξαμενές και στα Αντιοστάσια εντός της πόλεως του Ηρακλείου.

            Επίσης εγκρίθηκε η πρόταση που αφορούσε στο έργο ‘’Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη Ηρακλείου 2019‘’ ύψους 2.500.000€.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει αφενός την κατασκευή νέων δικτύων ομβρίων στις περιοχές Κορώνη Μαγαρά, Παπα Πέτρου Γαβαλά, Κηπούπολης, Αλικαρνασσού, Αγ. Ιωάννη , που βρίσκονται είτε στις εγκεκριμένης επεκτάσεις του σχεδίου πόλης, σύμφωνα με την οριστική μελέτη και εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, και αφετέρου παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ηρακλείου στην περιοχή ‘’Φοινικιά’’ , δίπλα στο ‘’Γιόφυρο’’.

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ