ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26-5-2021 ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΟΑΚ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ        Ηράκλειο: 26-05-21
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ

   

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26-05-21

Ανανεώθηκε για ένα χρόνο η σύμβαση για την παροχή νερού του Δήμου Ηρακλείου από το φράγμα  Αποσελέμη με κόστος 0,19 ευρώ το κυβικό. Το συνολικό κόστος της σύμβασης είναι 1.649.200 ευρώ, και υπογράφηκε στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Κ., κ. Άρη Παπαδογιάννη, και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) κ. Γιώργο Βουρεξάκη.

Η παροχή εκτιμώμενης ποσότητας νερού 8.750.000. κ.μ. για χρονικό διάστημα ενός έτους, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τον Μάιο του 2022.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ακόμη από πλευράς Ο.Α.Κ. ο Διευθυντής Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων κ. Βαγγέλης Μαμαγκάκης και ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ευστράτιος Μηλιδάκης, ενώ από την διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Η. παραβρέθηκαν το μέλος κ. Ζαχαρίας Μαρκάκης και η Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας και Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών  – Κατασκευών κ. Καλλιόπη Τζαβλάκη.

 

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΟΑΚ 26-5-21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΟΑΚ 26-5-21