ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-1/4-2-2022

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση – Ενίσχυση υφιστάμενου συστήματος πυρόσβεσης στην περιοχή Αγίας Τριάδας» το οποίο θα συμβάλλει στην αντιπυρική προστασία της περιοχής. Η αναγκαιότητα του έργου προέκυψε από τη στενότητα του πολεοδομικού ιστού στην περιοχή που έχει σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία ή αδυναμία διέλευσης πυροσβεστικών οχημάτων για την αντιμετώπιση φαινομένων πυρκαγιάς.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τεσσάρων υπογείων δεξαμενών τροφοδοσίας σε διάφορες θέσεις στην περιοχή Αγ. Τριάδας, χωρητικότητας περίπου 30 m3,  και  δικτύου πυρόσβεσης μήκους περίπου 1.400 μέτρων με σωλήνες πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ90 16Atm και 17 υδροστομίων πυρκαγιάς.

Είδη έχει ξεκινήσει η κατασκευή των πασσάλων στην θέση της δεξαμενής Δ5 ανατολικά της οδού Δελημάρκου και γίνεται η προεργασία για να ξεκινήσει η κατασκευή των πασσάλων και στη δεξαμενή Δ4 μεταξύ των οδών Σκρά και Μαλεβυζίου

Για το χρονικό διάστημα από 24/1/2022 έως και 4/2/2022 θα εκτελούνται εργασίες στις οδούς Δελημάρκου, Δοϊράνης, Μηριόνου, Μαλεβυζίου, Σκρά και Γοργολαΐνη.