ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10-5-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εξαιτίας δυσλειτουργίας των συστημάτων της εταιρείας «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ “ΔΙΑΣ” Α.Ε.» και χωρίς ευθύνη της ΔΕΥΑΗ, από τις 15/04/2019 έως και σήμερα έχουν προκύψει προβλήματα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται ορθά οι πάγιες εντολές των δημοτών, μέσω των τραπεζών για εξόφληση των λογαριασμών τους.

Παρακαλούμε τους δημότες να παρακολουθούν την ορθή εκτέλεση των πάγιων εντολών τους ώστε να μην προκύψουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί.