ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Σύμφωνα

  • με τα αποτελέσματα των αναλύσεων που διεξήγαγαν τα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
  • τα πιστοποιητικά καταλληλότητας από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
  • με την Οδηγία 2013/51/EYPATOM του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, περί «Θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» (ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016)

 

η Ενδεικτική Δόση που προκύπτει από την κατανάλωση των νερών που μετρήθηκαν σε όλες τις ζώνες παροχής νερού του Δήμου Ηρακλείου, είναι μικρότερη του ορίου του 0,1 mSv/ έτος και επομένως κρίνονται κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση από άποψη ραδιενέργειας.