ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (2 Η/Υ – Συστήματος Αποθήκευσης STORAGE και κλιματισμού Συστήματος Αποθήκευσης STORAGE)»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Θέμα: ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την «Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (2 Η/Υ – Συστήματος
Αποθήκευσης STORAGE και κλιματισμού Συστήματος Αποθήκευσης
STORAGE)»
Σας γνωρίζουμε ότι στο Διαγωνισμό για την «προμήθεια μηχανογραφικού
υλικού (2 Η/Υ – Συστήματος Αποθήκευσης STORAGE και κλιματισμού
Συστήματος Αποθήκευσης STORAGE), διαπιστώθηκαν παραλήψεις στις
Τεχνικές Προδιαγραφές.

Η Υπηρεσία με νέα απόφαση του Δ.Σ θα προκηρύξει εκ νέου το
διαγωνισμό.

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ