Έχετε απεγγραφεί επιτυχώς από τα ενημερωτικά δελτία της ΔΕΥΑΗ.