Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προστασία ειδικών ομάδων του πληθυσμού , με αντίστοιχες μειώσεις στα τιμολόγια και διακονισμούς. Συγκεκριμένα:
  • Προστασία των χαμηλών καταναλώσεων του οικιακού τιμολογίου, των οποίων τα πάγια μειώθηκαν από 21 μ3 νερού το τρίμηνο σε 18 μ3 νερού το τρίμηνο, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα σε αρκετά νοικοκυριά να περιορίσουν ακόμη περισσότερο την κατανάλωσή τους.
  • Διακανονισμός οφειλών
  •  Καθιέρωση εκπτώσεων και ειδικός διακονισμός οφειλών για ειδικές ομάδες δημοτών (ΑΜΕΑ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ-ΧΑΜΗΛΟΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ)

            ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης και βάση της σχετικής νομοθεσίας, στις περιπτώσεις ύπαρξης ιδιοκτησιών σε περιοχές που δεν προβλέπεται , βάση του προγράμματος έργων της ΔΕΥΑΗ, η κατασκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης , μπορεί κάθε Δημότης (μεμονωμένα ή ομαδικά)  με αίτησή του να ζητήσει την κατά προτεραιότητα κατασκευή τους.
Με γνώμονα την προστασία του πολίτη , από φέτος, η κατασκευή των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης , σε διανοιγμένους δρόμους και σε εγκεκριμένες διαβάσεις που βρίσκονται στις περιοχές των παλιών σχεδίων πόλης Ηρακλείου -Ν. Αλικαρνασσού και των εγκεκριμένων επεκτάσεων τους, και εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτηγίνεται πλέον χωρίς οικονομική συμμετοχή των Δημοτών, ενώ μέχρι πρότινος οι Δημότες συμμετείχαν σε ποσοστό 50% στη δαπάνη κατασκευής του έργου.
Στις περιοχές εκτός σχεδίου πόλης Ηρακλείου – Ν. Αλικαρνασσού και εφόσον διαπιστωθεί ότι , υπάρχει τεχνική δυνατότητα κατασκευής και μετά από τη σύνταξη σχετικής μελέτης, μειώνεται το ποσοστό της οικονομικής συμμετοχής του Δημότη για τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης από 100% που ίσχυε σε 50% , επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
Στα Δημοτικά Διαμερίσματα όπου λειτουργεί Βιολογικός Καθαρισμός και εφόσον υπάρχει τεχνική δυνατότητα ,η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης θα γίνεται , για τις περιοχές εντός οικισμού χωρίς οικονομική συμμετοχή των Δημοτών, ενώ για τις περιοχές εκτός οικισμού με οικονομική συμμετοχή σε ποσοστό 50%επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Για δε τα έργα ύδρευσης, και εφόσον πάντα υπάρχει τεχνική δυνατότητα , η κατασκευή τους , εντός οικισμού, θα γίνεται χωρίς οικονομική συμμετοχή των Δημοτών, ενώ εκτός οικισμού θα γίνεται με συμμετοχή σε ποσοστό 50% του προϋπολογισμού της μελέτης.