Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 7 Δημοτικούς Συμβούλους, που εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, 1 εκπρόσωπο Κοινωνικού Φορέα, 2 Δημότες γνώστες θεμάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων της Επιχείρησης.


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ ΔΕΥΑΗ

ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. Κων.

 

ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ τ. Γεωργίου
ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. Ευαγγ.
ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ τ.
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ.
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ τ. ΖΑΧΑΡ.
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ.
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ.
ΠΛΕΡΩΝΑΚΗ ΜΥΡΩΝΙΑ τ.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ τ. Κων.
ΛΙΝΑΡΙΤΗΣ

Εκπρ. Εργαζ. Δ.Ε.Υ.Α.Η.

ΙΩΑΝΝΗΣ τ. Δημητρίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ ΔΕΥΑΗ

ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ.
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ-ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ τ.
ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ. ΦΑΙΔ.
ΛΕΜΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ τ.
ΓΙΑΜΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ.
ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ τ. Γεωργ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΩ τ.
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ τ.
ΛΙΑΝΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ