Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 7 Δημοτικούς Συμβούλους, που εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, 1 εκπρόσωπο Κοινωνικού Φορέα, 2 Δημότες γνώστες θεμάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων της Επιχείρησης.


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ ΔΕΥΑΗ

Επώνυμο Όνομα
Βουρεξάκης
Πρόεδρος
Γεώργιος
Ανδρεαδάκης Νεκτάριος
Ρασούλης Ιωάννης
Πλερωνάκης Μύρων
Μακαρόνας Γρηγόρης
Καροφυλάκης Μανώλης
Ασμαργιανάκη – Κουτσάκη Ιωάννα
Σαμαριτάκη Ευανθία
Στυλιανού Ευγενία
Λιναρίτης Ιωάννης
Σφακιανάκη Μαρία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ ΔΕΥΑΗ

Επώνυμο Όνομα
Ινιωτάκης Πέτρος
Φακουρέλης Νικόλαος
Τσαμπουράκης Νικόλαος
Μανδαλάκης Γεώργιος
Παγωμένου – Τσιγκένη Αναστασία
Καραλή Αγλαϊα
Σαριδάκη Διονυσία
Μαρκάκης Ζαχαρίας
Λιαντράκης Γεώργιος