[ΕΣΠΑ 2014 – 2020] ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Τίτλος πράξης : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ

κωδικός MIS5000313

άξονας Προτεραιότητας :2  του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020

χρηματοδοτική συνδρομή :  Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

συνολική δημόσια δαπάνη  : 1.282.187,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

σύντομη περιγραφή :

Η Πράξη περιλαμβάνει την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στον οικισμό Αγ. Σύλλα και τα απαραίτητα για τη λειτουργία της έργα

Συγκεριμένα,  περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους εργασίες :

1.Κατασκευή εξωτερικών – κεντρικών αποχετευτικών δικτύων (βαρυτικών και καταθλιπτικών  συνολικού μήκους περίπου 3,20 χιλιόμετρα) για την διοχέτευση των λυμάτων του οικισμού, στο γήπεδο της Ε.Ε.Λ.

2.Κατασκευή της νέας Σηπτικής Δεξαμενής – Αντλιοστασίου  (θα δέχεται τα λύματα από το 40% του οικισμού του Αγίου Σύλλα)

3.Κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στα δυτικά του οικισμού, με το σύστημα επεξεργασίας σε compact μονάδες προσκολλημένης βιομάζας, για την εξυπηρέτηση 1.000 Ισοδύναμων Κατοίκων. Η Ε.Ε.Λ. θα περιλαμβάνει πρωτοβάθμια καθίζηση σε σηπτική δεξαμενή, compact σύστημα προσκολλημένης βιομάζας (ή ισοδύναμο), απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία και δεξαμενή αποθήκευσης – άντλησης της εκροής προς την περιοχή άρδευσης. Ακόμα θα περιλαμβάνει H/Z για την ενεργειακή αυτονομία της μονάδας, καθώς και όλες οι εργασίες για την διαμόρφωση του γηπέδου της Ε.Ε.Λ.

4.Κατασκευή των δικτύων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων από την Ε.Ε.Λ. έως την περιοχή διάθεσης-άρδευσης αγροτεμαχίων, καθώς και την περιοχή εναλλακτικής διάθεσης στα πρανή ρέματος στα δυτικά της Ε.Ε.Λ.

  1. Σύνδεση των εγκαταστάσεων με το δικτύο της Δ.Ε.Η.

στόχοι – αποτελέσματα

  • Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής  χρήσης των πόρων (ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 06)
  • Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις  (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6b)
  • Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα (ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 10)

 

υλοποίηση Πράξης

Η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει τέσσερα Υποέργα :

  • ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Περιλαμβάνει την κατασκευή της Ε.Ε.Λ. και των βοηθητικών εγκαταστάσεών της (δεξαμενές, σύστημα βιολογικής επεξεργασίας, Η/Μ έργα, οικίσκο, σύστημα απόσμησης, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, 10ετή συντήρηση – λειτουργία).
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Περιλαμβάνει την κατασκευή εξωτερικών – κεντρικών αποχετευτικών δικτύων για την διοχέτευση των λυμάτων του οικισμού, στο γήπεδο της Ε.Ε.Λ. και δίκτυο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στην περιοχή άρδευσης και την περιοχή εναλλακτικής διάθεσης.

Έχει υπογραφεί η με αρ. πρωτ. 7872/23-8-2017 σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 188.137,25 €  ( χωρίς Φ.Π.Α. ), με την ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ Α.Ε.

Το έργο έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 50%.

  • ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» Περιλαμβάνει τον αρχαιολογικό έλεγχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εκσκαφών των αγωγών, της ΣΔ- Α/Σ και της ΕΕΛ

Έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και η με αρ. πρωτ. YΠΠOΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ51/1876/1144/79/42 Απόφαση Αυτεπιστασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το υποέργο υλοποιείται

  • ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ» Περιλαμβάνει τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με το δικτύο της Δ.Ε.Η.

 

Σχετικά έγγραφα:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 ΑΓ ΣΥΛΛΑ

Αποφαση ενταξης ΑΓ ΣΥΛΛΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΑΓ ΣΥΛΛΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ Αγ Σύλλας

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΑΓ ΣΥΛΛΑ