ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ στις ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΙΛΙΝΑ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ –ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 • Τίτλος Πράξης: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ στις ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΙΛΙΝΑ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ –ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

 

 • Κωδικός MIS: 5001247

 

 • άξονας προτεραιότητας  : Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ) του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

 

 • χρηματοδοτική συνδρομή : Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)

 

 • συνολική Δημόσια δαπάνη : 1.498.000 €

 

 • σύντομη περιγραφή :

 

Αντικείμενο της Πράξης είναι η κατασκευή δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Δειλινά – Ακαδημία – Αλικαρνασσός. Ειδικότερα :

 1. Δειλινά: Η περιοχή οριοθετείται από τις οδούς 62 Μαρτύρων, πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη, Στρυμώνος και Λεβήνου. Στην περιοχή, εκτός από τους κεντρικούς δρόμους που έχουν κατασκευαστεί σύγχρονα δίκτυα, τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης είναι πολύ παλιά, διαφόρων εποχών και υλικών (κυρίως αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, χυτοσιδηροί, PVC κλπ) με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα διαρροών του δικτύου. Στην περιοχή έχουν κατασκευαστεί σχεδόν στο σύνολό τους δίκτυα αποχέτευσης.
 1. Ακαδημία: Η περιοχή οριοθετείται από τις οδούς Α. Παπανδρέου, Γεωργίου Γεωργιάδου, Κονδυλάκη και Μελίνας Μερκούρη. Στην περιοχή, εκτός από τους κεντρικούς δρόμους που έχουν κατασκευαστεί σύγχρονα δίκτυα, τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης είναι πολύ παλιά, διαφόρων εποχών και υλικών (αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, χυτοσιδηροί, σιδηροσωλήνες, PVC κλπ) με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα διαρροών του δικτύου.
 1. Αλικαρνασσός: Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη η περιοχή υδροδοτείται από τη δεξαμενή της Αλικαρνασσού (Δ7) με κεντρικούς αγωγούς που σήμερα δεν υπάρχουν. Στην Αλικαρνασσό υπάρχουν κατά κανόνα δίκτυα από PVC και δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα βλαβών. Όμως, λόγω της ανεπάρκειας των αγωγών τροφοδοσίας και παρά το γεγονός ότι υπάρχει επάρκεια νερού στη δεξαμενή Δ7 υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση που εντείνονται τους καλοκαιρινούς μήνες και εφαρμόζεται διακεκομμένη ροή για την κάλυψη των αναγκών. Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η κατασκευή κεντρικών αγωγών  στους δρόμους Σταδίου, Ικάρου, Καρτερού, Ορακίων, στους παράλληλους δρόμους της Λ. Καζαντζίδη (και σε τμήμα της ίδιας όπου δεν υπάρχουν παράλληλοι) από Ορακίων έως Ικάρου, καθώς και στο νότιο παράλληλο της Εθνικής Οδού.

Τα δίκτυα στις προαναφερόμενες περιοχές θα είναι άμεσα λειτουργικά μετά την κατασκευή και τη σύνδεση τους με τα υφιστάμενα δίκτυα.

Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει κατασκευή αγωγών ύδρευσης συνολικού μήκους  17.500 μ., (5.150 μ. Φ90 στην περιοχή Δειλινών, 4.320 μ. Φ90-Φ110 στην περιοχή Ακαδημίας και 8.030 μ. τροφοδοτικών αγωγών Φ200- Φ400 και αγωγών διανομής στην περιοχή Αλικαρνασσού)  με σωλήνες πολυαιθυλενίου HDPE 3ης γενιάς 16 Atm για διατομές από Φ 90 έως Φ315 και σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο για διατομή Φ400. Επίσης το έργο περιλαμβάνει τις αντίστοιχες υδροληψίες, τα φρεάτια, τις απαραίτητες  συσκευές για τη σωστή λειτουργία του δικτύου (δικλείδες, αεροβαλβίδες) και τους πυροσβεστικούς κρουνούς στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις. Στις περιπτώσεις όπου από τη μελέτη προβλέπεται κεντρικός αγωγός ύδρευσης (διατομής μεγαλύτερης των 140 χιλ.) θα τοποθετηθεί παράλληλα και αγωγός διανομής  Φ90.

 

 

 • υλοποίηση Πράξης

Η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει δύο Υποέργα :

 • ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΙΛΙΝΑ –ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ -ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ» Έχει υπογραφεί η με αρ. πρωτ. 5345/7-6-2019 σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 671.344,27 €  ( χωρίς Φ.Π.Α. ), με την εταιρεία ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε.

Το υποέργο που έχει προθεσμία περαιώσεως 15 μήνες, προβλέπεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο 2019.

 

 • ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» Περιλαμβάνει τον αρχαιολογικό έλεγχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εκσκαφών των αγωγών

Έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, έχει εγκριθεί η εκτέλεση των εργασιών με αυτεπιστασία με Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και έχει γίνει η προκήρυξη για την πρόσληψη αρχαιολόγου.

 

Σχετικά έγγραφα:

ΚΗΜΔΗΣ σύμβαση

Στοιχεία για Ιστοσελίδα – Υδρευση Δειλινά Ακαδημίας Αλικαρνασσος