«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

  • Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ» (CPV 45231110-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τοποθέτηση αγωγών/ 45221250-9 Υπόγεια έργα εκτός από σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις