Συμβάσεις

Επέκταση ύδρευσης στις Μεσαμπελιές

Σήμερα την 14η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ, Γεώργιος Στειακάκης ενεργών για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Ηρακλείου και ο Απόστολος Ορφανός πρόεδρος του Δ.Σ. της ΤΕΜΕΡ ΑΕ οδός Σ ΒΙΠΕ Ηρακλείου τηλ 2810283905, Fax 2810286972 συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω.

Σύμβαση αποκατάστασης τομών

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 9083/14-12-2011
Σ Υ Μ Β Α Σ Η 57.950,00 €
(Εργασίες 49.666,20 €, Απρόβλεπτα 7.449,93 & Αναθεώρηση 833,87€)
Σήμερα την 14η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ, Γεώργιος Στειακάκης ενεργών για λογαριασμό και κατ’ εντολήν της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Ηρακλείου και ο ανάδοχος ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ, Καλοκαιρινού 60 Ηράκλειο τηλ, FAX 2810280312 συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω.